You are currently viewing הסוד ל-90% מההצלחה

הסוד ל-90% מההצלחה

יושבת עכשיו על כמה דוחות למעוף, משרד הכלכלה, שם בין השאר אני משמשת כיועצת.
כל כך הרבה עסקים, ארגונים ויזמים ליוויתי ואני מלווה.
ויכולה להגיד לכם ש-90% מההצלחה שלכם קשורה להתמדה.
ל- לא לוותר.
ללכת על העסק שאתם רוצים, לקבל ייעוץ, להשקיע.
גם אם "אין זמן"- תמצאו זמן אם זה חשוב לכם.
**דברים גדולים קורים מצעדים קטנים+התמדה.**

הסבר תמונה

פרסומת של לירון פורת