You are currently viewing ירח

ירח

כל כך הרבה דברים
לזכור,
להספיק,
לעשות,
לחשוב…
עומס שכזה.
ואז מבט אחד קטן-
לירח,
והפרופורציה משתנה.
פתאום אני קטנה
והמחשבות קטנות עוד יותר
פצפוניות
בלתי נראות
ויש עולם גדול ושלם
ג'ונגלים, קרחונים
ויקום עצום ואינסופי
זרוע כוכבים…
זום אאוט ZoomOut
פרופורציה
בתמונה העליונה: אני הולכת וחושבת
בתמונה התחתונה יותר:  הירח מזכיר לי

כתיבת תגובה