You are currently viewing סינדרום תא השירותים הריק

סינדרום תא השירותים הריק

 
שירותי נשים.
תור ארוך משתלשל לו.
עשרות נשים עומדות וממתינות.
וממתינות.
וממתינות.
אני ביניהן.
מרגיש שהתור לא זז.
כשאני מתקרבת, אני מגלה – שרק מחצית מהתאים פעילים.
בשאר- הדלת סגורה.
אני פותחת אחת מהן. התא נקי וריק.
"את יכולה להכנס" אני אומרת לבאה בתור.
"מה ?? אין פה אף אחד?" היא מופתעת.
כך קורה גם עם התא השני והשלישי.
התור מתחיל לרוץ.
הרבה פעמים אני רואה שכך קורה גם בהרבה דברים אחרים;
אנשים מסתמכים על הנחת יסוד כלשהי
"כל התאים תפוסים"
בלי לבדוק אם היא נכונה.
והתוצאה: תור כפול.
שום דבר לא מובן מאליו.
תחקרו, תנברו, תשאלו שאלות:
מה הסיבה? איך ישפיע אם יקרה אחרת?
למה? על מה אתה מתבסס?
כיצד זה יועיל?
תבדקו האם הנחת היסוד נכונה-
לפעמים אפשר להפריך אותה ברגע.
חבל סתם להמתין בתור כזה ארוך,
בלי סיבה.
אני קוראת לזה סינדרום תא השירותים הריק.
איפה אתם עוד פוגשים אותו?

כתיבת תגובה