You are currently viewing DNA של התייעלות

DNA של התייעלות

אחד הדברים שמאוד מאפיינים אותי הוא הצורך התמידי ב…
אם אני אחווה סטרס או תחושה לא טובה נפשית או פיסית- אני לא רק אבדוק מה הפתרון הטוב ביותר עבורי (מתוך הקשבה מהותיח לגוף ולנפש), אלא גם אנסה למצוא פתרון עומק שימנע מהגורם המטריד לחזור על עצמו.
כלומר:
לא רק אבדוק מה בשליטתי כרגע (מתוך חלק ה Mastering Yourself במודל שלי) אלא אבדוק גם את החיבור לVision ואיך המצב לא יישנה (יחזור שנית) בעתיד.
לכל זה יכולות להיות השלכות מהותיות גם בתוך עסק או ארגון גדול
(ווואוו כמה דוגמאות יש לי).
תחשבו שכשהעובדים שלכם או אתם חושבים כך, אתם מייעלים כמעט כל תהליך שלוקה בחסר:
שירות לקוחות, גביה, תפעול, הנהלת חשבונות, משאבי אנוש, מכירות; הכל מכל!
אז איך עושים את זה? איך מכניסים את DNA של התייעלות לכל אחד מהעובדים? מנגנון שיכול לשרת אותנו גם בעסקי וגם באישי?
סדנה חדשה שלי לארגון גדול.
ואתחיל מטיפ גדול:
לזהות את הכאב שלכם בכל רגע
ולשאול שאלות
מה מהות הסיטואציה? מה המטרה?
איך אפשר להגיע אליה בדרך אחרת/ אולי נעימה יותר?
תתחילו בחיים שלכם
בדברים הקטנים שטורדים את מנוחתכם כמו איך אתם מרגישים כשאתם מתעוררים בבוקר?
לילה טוב 🙂
לירון
בתמונה: מודל המנהיגות העצמית מתוך מתודולוגיית ZoomOut-ZoomIn.
ניתן לקחת אותו לרמת הפרט או הארגון/הצוות/היחידה/המחלקה.
ומה תפקיד המיינדסט במקרה הזה?
מיקוד שליטה פנימי, אחריות אישית על הסיטואציה ותוצאותיה
מודל ZOOM IN ZOOM OUT

כתיבת תגובה