You are currently viewing 2 הטיות תפיסתיות וקורונה

2 הטיות תפיסתיות וקורונה

ש 2 הטיות תפיסתיות שגורמות לנו לתפוס את המציאות לא נכון ולחשוב שהקורונה היא דבר נורא יותר מכפי שהוא.

1. אנחנו לא יודעים לתפוס הסתברות כמו שצריך.
לדוגמא:
שאלו אנשים "כמה תסכימו לשלם כדי למנוע סיכוי של 1% לשוק חשמלי קצר, כואב ולא מסוכן? "
שאלו קבוצה דומה אחרת של אנשים: "כמה תסכימו לשלם כדי למנוע סיכוי של 99% לשוק חשמלי קצר, כואב ולא מסוכן? "
הסכום החציוני שהקבוצה הראשונה היתה מוכנה לשלם הוא 7 דולר.
בקבוצה השנייה… 10 דולר.

זוהי הטייה שנקראת הזנחת הסתברות.

הטיות גלידה - תמונה קטנה

הסבר תמונה

2. הטייה נוספת היא הטיית הזמינות.

ככל שמשהו זמין לנו יותר בראש, בחדשות, בעיתונות, בשיחות סביבנו, אנחנו חושבים בטעות שהוא שכיח יותר במציאות.
לדוגמא: סופות טורנדו בארה"ב מוערכות כקטלניות יותר מאסטמה בארה"ב, על אף שמאסטמה מתים פי 20 אנשים. למה? כי כשזה קורה החדשות עוברות למוד פיגוע ואנחנו שומעים על זה בכל פינה.

עוד דוגמא: אנשים חושבים שתאונות מובילות ליותר מקרי מוות מאשר שבץ. בפועל- שבץ גורם לפי 2 יותר מקרי מוות מאשר תאונות.

אז מה אני מציעה לעשות?

– קודם כל- לקבל פרופורציה.
לבדוק מספרים ולהשוות.

דבר שני: לשמוע פחות חדשות.

זה מלחיץ וזה לא עושה טוב. 

מה שחשוב לדעת- נדע. 

פרסומת של לירון פורת

והנה עוד פוסט קורונה אחר לגמרי: 

 

ועוד אחד

כתיבת תגובה