You are currently viewing הצעת ייעול שהכניסה לחברה אלפי דולרים וזה מה שקיבלתי: ארוחת בוקר זוגית.

הצעת ייעול שהכניסה לחברה אלפי דולרים וזה מה שקיבלתי: ארוחת בוקר זוגית.

הצעת ייעול שהכניסה לחברה אלפי דולרים וזה מה שקיבלתי:
ארוחת בוקר זוגית.
ולא הייתי היחידה.
גם היא- זאת שטרחה להתחנחן,
ולעשות בעיקר רעש וצילצולים-
גם היא קיבלה ארוחת בוקר זוגית.
זה היה בית הספר שלי לחיים.
אז הבנתי:
פחות משנה מה אתה עושה-
יותר משנה מה רואים שאתה עושה
ואני לא ייחצנתי מספיק את העשייה שלי.
ככה קמה וקרמה עור וגידים סדנת ה"מיתוג עצמי" שלי
שמועברת בארגונים ובקורסים לדירקטורים כבר יותר מ7 שנים.
הסדנה מלמדת את אנשי העשייה לא לעשות פחות (אנחנו לא מסוגלים לזה גם אם היינו רוצים), אלא איך לשווק את זה נכון בארגון או במסגרת בה אנחנו נמצאים.
איך לאתר טוב יותר את צרכי המערכת.
איך להגיד "על הנושא הזה והזה סימנתי וי והוא הסתיים בהצלחה
בנושא הזה יש לי אתגר ואשמח לעזרתך" ולא רק "יש לי בעיה".
מה הסדנה *לא* מלמדת?
איך לעשות רעש וצלצולים בלי שום דבר מתחת.
פרטים נוספים אצלי או בלחיצה כאן 🙂
מיתוג עצמי

כתיבת תגובה