You are currently viewing מנהיגות עצמית וניהול זמן
טלפון עם וואטצאפ

מנהיגות עצמית וניהול זמן

מנהיגות עצמית.
בכל תחום.
גם בתחום ניהול הזמן שהוא בסופו של דבר… ניהול עצמי.
שלושת חלקי המנהיגות העצמית משחקים גם פה תפקיד חשוב:

1. MindSet:
איך אתם מנהלים לעצמכם את האנרגיה?
איך אתם מתייחסים לנושא הזמן?
איך אתם מייצרים לעצמכם מוטיבציה/ עוד אנרגיה?

2. Mastering Yourself:
האם אתם ארוכי שינה או קצרי שינה?
מה שעות היצירה שלכם?
מה השעות בהן אתם מתקתקים?
לכמה שעות שינה אתם זקוקים?
מה ה"למה" שלכם?

3. Vision:
מה המטרות ארוכות הטווח שלכם?
מה משמעותי עבורכם?
מה יישאר חשוב לאורך זמן?
איך מכניסים את כל זה ללו"ז..?

כל זאת ועוד הרבה יותר ב"1440"

גרף שמפרש מנהיגות עצמית

הסבר תמונה

פרסומת של לירון פורת