You are currently viewing מצב פיננסי הוא כמו דיאטה, רק הפוך.

מצב פיננסי הוא כמו דיאטה, רק הפוך.

מצב פיננסי הוא כמו דיאטה,

רק הפוך.

אם בדיאטה הסוד הוא

להקטין הכנסות (ולהכניס פחות קלוריות לפה)

ולהגדיל הוצאות (לשרוף כמה שיותר קלוריות),

כשמדובר בכיס שלנו:

כדאי להגדיל הכנסות

ולהקטין הוצאות.

בעבר, התנדבתי ב פעמונים כמרצה

והיום כשהקטנטנים, קטנים

והפניות שלי להתנדבות בערבים, ירדה

אני עדיין משתמשת לעצמי ומעבירה הלאה

את הכלים הפשוטים, אך המצויינים שלהם.

ממליצה לכם, לכבוד תחילת שנת המס הנוכחית,

לשבת עם בן/ בת הזוג על ההוצאות שלכם

ולראות מה קורה שם, מה אפשר לצמצם מבחינת הוצאות

ואיפה אפשר להגדיל הכנסות.

כוס קפה מחייכת - צילום לירון פורת

מצרפת לכם בלחיצה כאן קובץ אקסל שעוזר לעשות את זה

שימו לב- שהשיקוף של המצב הקיים הוא חודשי,

כלומר, אם יש לכם תשלום שנתי כגון טסט לרכב

או תשלום תקופתי כמו ארנונה או חשמל,

יש לחלק את הסכום למספר החודשים ולקבל את ההוצאה לחודש.

פרסומת של לירון פורת

כתיבת תגובה