You are currently viewing איך מתערבים בלי להתנצל מדיי ונשמעים נהדר?

איך מתערבים בלי להתנצל מדיי ונשמעים נהדר?

***איך מתערבים בלי להתנצל מדיי ונשמעים נהדר?****
מתקיים דיון סוער/ישיבה עמוסת משתמשים ואתם רוצים להתערב:
איך מתערבים בלי להתנצל מדיי ועדיין נשמעים נהדר?
לשפה יש כוח בלתי רגיל.

1. במקום לומר "לדעתי" או "אני חושב/ת ש…" לומר: "מניסיוני" (אם יש כזה כמובן) או "לדעתנו" (ואז זה כבר לא רק אני. אלא אני והארגון שמאחורי).
2. במקום להתנצל "אולי אני קצת סוטה מהנושא.." לומר: "בואו נסתכל על זה מנקודת מבט אחרת/ בפרספקטיבה שונה; מה אם…?"
3. כשמישהו מדבר בלהט ואנחנו רוצים להכנס ולדבר, להגיד לו "תודה רבה" ולהציג את עמדתנו. התנצלות תשים אותנו במקום אחר.

את הטיפים בחרתי ממאמר מצויין של בי"ס למנהלים של הארווארד.

לירון פורת, מובילה הרצאות למנהלים בחברות וארגונים

הסבר תמונה

פרסומת של לירון פורת

כתיבת תגובה