You are currently viewing אושר או משמעות?

אושר או משמעות?

הרבה פעמים אנחנו מרגישים לא מאושרים.

אבל זה לא אושר שחסר לנו, כי אם תחושת משמעות.

אמילי אספני סמית' כתבה על כך בספרה "כוחה של המשמעות" .

לטענתה, יש 4 עמודי תווך שעוזרים לנו לחוש משמעותיים.

לכל אחד מאתנו עמוד תווך אחד מרכזי.

1.שייכות: להרגיש מוערך ומובן ע"י הסביבה. ולהעריך ולהבין את הסביבה. זה יכול להיות בזוגיות, זה יכול להיות עם חברים טובים.

2. מטרה: להשתמש בחוזקות שלנו כדי להגיע למטרה מסויימת ולהרגיש משמעותיים. לדוגמא: תפקיד בעבודה, הורות.

3. נשגבות: לעשות משהו מחוץ לנו. כתיבה, תפילה, מדיטציה, התבוננות בטבע.

4. סטוריטלינג: מה הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו על… עצמנו.

אם לא טוב לנו- אנחנו צריכים לחשוב מה מבין הארבעה משמעותי עבורינו ולעבוד עליו.

מה מבין הארבעה הכי משמעותי עבורכם?

הסבר תמונה

פרסומת של לירון פורת