You are currently viewing "בגיל 29- להגשים את כל זה ואת לא מרוצה???"

"בגיל 29- להגשים את כל זה ואת לא מרוצה???"

"רכב צמוד, טלפון סלולרי (בתקופה שהיה שווה כמה מאות ש"ח בחודש), כפיפות למנכ"ל החברה, תפקיד מעניין, משכורת יפה (מאוד) ולא טוב לך??"
שאלתי את עצמי.
"כן" עניתי לי בפנים עצובות
"לא טוב לי".
שם הבנתי-
עד אותו רגע הגדרתי לעצמי מה זה הצלחה עבורי מהמקום של מה שהחברה, שהעולם החיצון הגדיר כהצלחה;
ואני צייתי. עשיתי כרצונו.
שם למדתי לשאול-
מה *אני* רוצה?
ומאז לא הפסקתי.
לא מזמן הגיעה אליי סמנכ"לית עם סיפור דומה.
היא בתפקיד מכוח האינרציה.
מה היא רוצה? היא ידעה בעיקר מה היא לא רוצה.
אבל היו לה כמה רעיונות.
במפגשים שלנו התמונה התחילה להתבהר ואנחנו בונות לה מיתוג בהתאם לחזון החדש.
זה הזמן לשאול עצמכם:
מה *אני* רוצה?
אני רוצה ילדים? אולי לא?
אני רוצה זוגיות? איזו? אולי בבתים נפרדים סטייל מיכאלי? אולי משהו ייחודי אחר? איפה אני רוצה לגור? אולי נוודות דיגיטלית?
או במילים אחרות:
איך *אני* מגדיר/ה הצלחה עבור עצמי, בכל תחום ותחום (סה"כ 8 תחומי חיים)? 
 
מה זה הצלחה בשבילי

כתיבת תגובה