You are currently viewing "מה נותן משמעות לחייך?" הוא שאל אותי.

"מה נותן משמעות לחייך?" הוא שאל אותי.

"מה נותן משמעות לחייך?" הוא שאל אותי.

חשבתי מהר ושלפתי מהשרוול: "אהבה. סקרנות. צמיחה והצמחה.

עכשיו פירשתי לי קצת את שכתבתי:
**אהבה**-
לטבע. לעננים. למי ומה שסביבי.
ליצירת האדם. לעצמי.
**סקרנות**-
מייצרת תשוקה לחיי. מעוררת אותי. גורמת לשאלות ולחיפוש תשובות מכיוונים שונים: היגיון, רוח, חלום או תחושה.
**צמיחה**-
להעיז. לצמוח ולגדול, להתפתח ולהגשים.
**הצמחה**-
הדבר היחיד שלא שלפתי מהשרוול.
ניסיתי לחשוב על המילה הנכונה שגורמת לאינטראקציה שלי עם אחרים להרגיש משמעותית עבורי.
כל אדם. כולל ילדיי שלי.
מה אצלכם?
 
 
 

כתיבת תגובה