You are currently viewing על החיים ועל המוות

על החיים ועל המוות

“מה אנחנו עושים כאן? מה הפואנטה בכל הדבר הזה שנקרא חיים ואיך מפיקים ממנו את המקסימום?” שאלתי את עצמי מגיל צעיר.

מניפסט להדפסה בלחיצה כאן - 10 עקרונות למנהלים מחייכים