You are currently viewing לקראת הבחירות

לקראת הבחירות

לקראת הבחירות
שני דברים שאני מקפידה עליהם
לפני שאני מקבלת החלטות מהסוג הזה:

1. מיקוד שליטה פנימי.
אני האחראית לחיי ולמצב בו אני נמצאת.
אני אחראית לשביעות רצוני.
לעולם לא אאשים אף אדם במצבי.

2. אני חושבת בעצמי.
אף פעם לא אקח שומדבר שכתוב בעיתון כמובן מאליו.
הרבה פעמים דברים יוצאו מהקשרם.
אם יעניין אותי, אבדוק את התמונה המלאה.
אקרא בעיתונות שמאל וימין ורק אח"כ אגבש דעה סופית משלי.

תבחרו נכון 🙂

פרסומת של לירון פורת

כתיבת תגובה