You are currently viewing אחים בדם: המלצת סרט ליום השואה ובכלל

אחים בדם: המלצת סרט ליום השואה ובכלל

איזה סיפור
ואיזה סוף
לא ייאומן

"אח שלך מחפש אותך כבר מעל 70 שנה" כשנציג המכון להיסטוריה יהודית בורשה פנה אל אריה פרל – לא היה לו מושג שבגיל 72, חייו הולכים להשתנות

פרסומת של לירון פורת

כתיבת תגובה