You are currently viewing חדש בג'ימייל: אימיילים סודיים (!)

חדש בג'ימייל: אימיילים סודיים (!)

החל מסוף יוני, תכנס תכונה חדש לחשבון האימייל של ג'ימייל: אימייל סודי.
תוכלו לשלוח מייל אותו לא ניתן יהיה להדפיס, להעביר לנמען אחר או לטעון קבצים מתוכו ו…
למייל יוכל להיות תוקף.
לאחר שיפוג התוקף, לא יהיה ניתן להכנס אליו שוב.
( אגב, צילום מסך אפשר לעשות. אבל לך תוכיח שזה לא פוטושופ).
שתי שאלות שעולות בי:
– **למעט שליחת פרטי אשראי (או אם בונים קורס אינטרנטי ורוצים לוודא שהקורס הגיע רק למי ששילם), מה לדעתכם השימוש האפשרי למייל כזה?
***מה קורה מבחינה משפטית אם מידע בעל תוקף משפטי נעלם לו ככה פתאום?

הדרכה על אימייל

הסבר תמונה

פרסומת של לירון פורת