You are currently viewing אני מאושפזת באיכילוב: כתיבה לילית קצרה משם

אני מאושפזת באיכילוב: כתיבה לילית קצרה משם

תסכול של כמה רגעים
מתבוננת עליו מבחוץ
עוצמת לרגע עיניים
הכל הבל הבלים
פרוטוקולים
ייאוש?
ממש לא
ניצני חיוך מופיעים על פני
תחושת ידיעה עוטפת אותי
ככה דברים יהיו
אני פשוט יודעת
עוד תופתעו לטובה
הכל כל כך קל ופשוט
אני מופתעת
קלות בלתי נתפשת-
ידיעה-
#כתיבה_לילית

לירון פורת מקשיבה במהלך אימון מנהלים
פרסומת של לירון פורת