You are currently viewing אתם ארוכי שינה או קצרי שינה?

אתם ארוכי שינה או קצרי שינה?

אתם ארוכי שינה או קצרי שינה?

מחקר מרתק של ד"ר קרן אור חן בחן ב5 מדינות בעולם (ביניהן ישראל ואפילו יפן)
428 אלף איש ודפוסי שינה שלהם
וגילה שכולנו נמצאים על סקאלה כשבקצה אחד שלה
קצרי שינה (כ-10% מהנבדקים) – אנשים שמספיקות להם 4-5 שעות שינה.
הם יקומו אנרגטיים ועירניים ובד"כ יהיו אסרטיביים יותר, תקתקנים ומוחצנים יותר.
מנגד- על הצד השני של הסקאלה- ארוכי שינה (כ10% מהנבדקים).
זקוקים ל8-9-10 שעות שינה ולעיתים אף יותר.
הם מאופיינים בקצב חיים אחר והרבה יותר- יצירתיות.

כולנו נמצאים על הסקאלה בין לבין, אבל לרוב תהיה לנו נטיה לכאן או לכאן.
מי אתם?
ומה השעות המועילות ביותר שלכם לעבודה וחשיבה יצירתית?
על כל זה בהמשך.

ובינתיים, אספר לכם שיש לי נטייה לארוכת שינה
והלילה עבר לילה לא קל על כוחותינו 😉

הסבר תמונה

פרסומת של לירון פורת

כתיבת תגובה