You are currently viewing "סגירת אפליקציות" בחיים שלנו

"סגירת אפליקציות" בחיים שלנו

אני חייבת להודות שלא לכל הספרים שלו התחברתי
אבל הראיון איתו- פשוט מעולה!!
כל מיני דברים שמופיעים במתודולוגיה שבניתי משך שנים כמו Mastering Yourself או מנהיגות עצמית והוא מדבר עליהם בקלילות,
הגילוי העצמי שהוא מספר שהוא מקבל באמצעות הכתיבה- אני כל כך מתחברת לזה
ו…
"סגירת האפליקציות "- דימוי מצויין וכל כך קולע
אילן הייטנר כמה שאני אוהבת ומעריכה אותך אחרי הראיון הזה!
ותודה לבן צ. יעבץ על ההמלצה וליובל הס על הראיון המצויין 🙂

פרסומת של לירון פורת

כתיבת תגובה